Privacy verklaring

Privacyverklaring Holland Schoolfotografie VOF

Holland Schoolfotografie VOF vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via evelyn@hollandschoolfotografie.nl.

Artikel 1                     Wie zijn wij?
Holland Schoolfotografie VOF is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te (3311 DH Dordrecht aan de Oranjelaan 3M7. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72622334. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, of de contactgegevens van uw contactpersoon, naam van de school of organisatie, adres, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door u en andere betrokkenen op de foto te zetten, zoals geslacht, ras en godsdienst. Wij verwijderen deze gegevens 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Foto’s die niet worden opgenomen in ons portfolio zullen wij na 3 jaar uit ons online archief en na 7 jaar definitief verwijderen.

Om uw bestelling te beheren worden uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens verwerkt door onze partner Oypo. Wij verwijzen u voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan naar de privacyverklaring van deze derde partij.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin anoniem foto’s wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren deze foto’s onbeperkt in ons portfolio, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of wij ons archief opschonen. Ook wanneer uw foto’s zijn opgenomen in ons portfolio bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, naam van de organisatie, factuuradres, e-mail en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren. Facturering van fotobestanden zal plaatsvinden via onze partner Oypo.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Aanvullend kunnen wij ook vragen om uw ordernummer en/of inloggegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor u werkt. Zo hoeft u door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

De embedded content op deze website kan marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over u als gebruiker naar Oypo gestuurd wanneer u de content afspeelt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor u dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies en vragen wij u welke cookies u wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij u kan leveren.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij contact met u op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij een jaar nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerk uw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons en zullen wij bewaren totdat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Wij maken tot slot , omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in onze studio voor de terugkomdag. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden na 4 weken verwijderen.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen wanneer u aanwezig bent tijdens een shoot en u daar fotograferen of wanneer u de galerij met daarin gemaakte content voor onze klant bezoekt.

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Wanneer gegevens over of van kinderen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt verzameld worden zonder ouderlijke toestemming of wanner u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar evelyn@hollandschoolfotografie.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                     Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar evelyn@hollandschoolfotografie.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.